Du är ett frö

Foto: Oscar Knutsson

Det finns bara en som du. Det har aldrig funnits någon annan som du och det kommer heller aldrig att finnas någon annan som du.

Allt levande som finns i universum börjar i ett litet frö. Växter såsom blommor, träd och grönsaker men också alla slags djur. Och inte att förglömma – även vi människor. Fröet ser ut på olika sätt för olika slags organismer, men alla består de av celler som innehåller en särskild kod för vad organismen kommer att utvecklas till. Det är alltså förutbestämt vad varje organism ska bli och hur den ska se ut.

Ett frö kan alltså aldrig utvecklas till något annat än vad det är ”kodat” till att bli. Prästkragen på bilden, skulle aldrig kunna utvecklas till något annat än en prästkrage. Precis som fröet till en tomat aldrig kan bli något annat än en tomat – dock med dess egna och unika särtecken.

På samma sätt kan fröet som en gång var början på ditt liv, aldrig utvecklas till något annat än till den som är du. Hur du ser ut och den kombination av egenskaper och färdigheter som finns i dig.

Men precis som blomman, trädet eller tomaten behöver näring för att kunna växa och utvecklas till sin fulla prakt och potential, behöver även du det. Fysiska förutsättningar såsom näringsrik mat och rent vatten är viktiga för att få tillräckligt med energi. Andra önskvärda delar är att ha människor omkring dig som låter dig upptäcka dig själv och som hjälper och uppmuntrar dig att se vad du kan ge – både till dig själv och till världen. Som ser och hör dig och som tror på dig, när du lyssnar till vad hjärtat säger dig.

För precis som blomman, trädet eller tomaten bidrar till den stora helheten – blomman med sin skönhet och nektar, trädet som (bland annat) ger liv till en mängd djurarter och tomaten med sin näring och smak – är du menad att utvecklas till din fulla potential och för att bidra med dina gåvor till världen.

Men, även om du inte har fått dessa önskvärda förutsättningar att utvecklas till din fulla potential, så gör det ingenting. För den absolut viktigaste personen för dig i ditt liv, är du själv. Det är bara du som kan ge dig själv möjligheten att upptäcka det som finns inom dig. Och när du väl har gjort det, är det upp till dig att du verkligen tror på dig själv och på det du vill bidra med till världen. För om du själv inte tror på dig, så spelar det ändå ingen roll ifall någon annan gör det.

Bild: Pinterest
%d bloggare gillar detta: