Mari Linderhielm

Mari lämnas som liten av sin mamma och växer upp hos sina morföräldrar. Trots den trygga och kärleksfulla tillvaron hos dem, finns ständigt en känsla av utanförskap inom henne. Drivkraften är att få bekräftelse från hennes omgivning, vilket hon får genom att vara glad och visa sig duktig. Hon får också lära sig att bita ihop, vilket Mari gör ända tills den dagen kommer då hon inte längre kan resa sig ur sängen.

Hör Maris berättelse om att känna sig övergiven och vilken inverkan det haft och fortfarande har i hennes liv. Hur hon kom upp ur sängen och vad det var som till slut fick henne att känna att hon ”kom hem” och idag följer sin egen sanna drivkraft.