Om Podden

HITTA DIN EGEN VÄG

Jag startade den här podden i ett skolprojekt under hösten 2021. Då gjorde jag tre avsnitt – om Anette, Mari och Malin. Men jag tyckte så mycket om programmet att jag nu när min utbildning är klar, vill fortsätta med det. Min tanke är att de jag möter ska representera alla slags människor, från ung vuxen och uppåt.

Jag har alltid älskat berättelser – både att lyssna till men också att själv få berätta. Berättelser som lämnar ett avtryck, som skapar inspiration eller ger tankar om något som man kan lära sig något av. Människorna är mitt fokus – vad är det som driver oss? Varför gör vi som vi gör? Vad är viktigt för oss? Vad lär vi oss? Alla människor har en livshistoria att berätta, men långt ifrån alla har tänkt på den.

I min podd vill jag träffa människor som har gjort just det – som har reflekterat kring sin egen berättelse, kring sitt eget liv och som också aktivt har velat lära sig något av händelserna i det.

Anledningen till att jag vill göra det, är för att jag är av den fasta övertygelsen att det är vägen till att hitta det meningsfulla i sitt eget liv. Vårt samhälle är uppbyggt på ett sätt som gör det svårt för oss att dels hitta oss själva men också att få vara oss själva. Samt att faktiskt välja att göra det som vi skulle må bäst av. Det finns en massa osynliga regler, så kallade normer som vi lever efter och vi jämför oss också ständigt med varandra.

För att göra en liknelse, kan vi tänka oss att samhället är som en skog. Där finns upptrampade stigar som de flesta av oss följer – vi går där de andra har gått, för att det känns tryggt och säkert. Några av oss vågar dock ge sig ut i det okända där inga stigar finns, men osäkerheten skrämmer de flesta. Man skulle också kunna tänka sig att samhället är som ett hav och att vi alla är som små båtar på havet. Här finns inga upptrampade stigar att följa, utan vi är helt fria att utforska vår egen väg.

Vi människor drivs också av olika motiv. De kan antingen vara medvetna eller omedvetna, men vi har alltid ett motiv (vi gör som vi gör av en viss anledning). Dessa drivkrafter formas under tiden vi växer upp, utifrån alla intryck vi tar in från vår omgivning.

Min önskan med den här podden är att inspirera lyssnarna till att identifiera vilka drivkrafter/motiv de har och utmana dem – ”varför är det här viktigt för mig? Är det verkligen mina sanna drivkrafter? ”. Men också till att antingen våga avvika från ”de upptrampade stigarna” i skogen, eller att försöka se sig själv som båten på det öppna havet. För att fullt ut låta hjärtat styra vägen framåt.

Det är klokare att gå sin egen väg, än att gå vilse i andras fotspår.

Tomas gunnarsson